Server Tanitimi , Ko Tanitimi , Silkroad Pvp Serverler , Metin2 Pvp Serverler

Oyun İçi Clan Devret Npc Sistemi

Konu Bilgileri

Kategori Adı Knight Online Pvp Prosedür & Kod Paylaşımları
Konu Başlığı Oyun İçi Clan Devret Npc Sistemi
Konbuyu başlatan Stark
Başlangıç tarihi
Cevaplar
Görüntüleme
İlk mesaj tepki puanı
Son Mesaj Yazan kadiraga34

Stark

K.Destek Yöneticisi
27 May 2013
2,663
3
0
GEREKLİ TABLO GİRİYORUZ

------------------------------------


Kod:
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[clandevret]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1)
drop table [dbo].[clandevret]
GO

CREATE TABLE [dbo].[clandevret] (
[devreden] [varchar] (21) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL ,
[alan] [varchar] (21) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL ,
[clanadi] [varchar] (21) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL ,
[kayit] [int] NULL ,
[vicefame] [int] NULL ,
[zaman] [datetime] NULL
) ON [PRIMARY]
GO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kod:
LOAD USER DATA EKLEYİN
--------------------------------
declare @charId varchar(21),
@fame2 Int,
@kayIt2 Int,
@devreden varchar(21),
@alan varchar(21)
select @alan = alan from clandevret where alan = @struserID or devreden = @struserID
select @devreden = devreden from clandevret where alan = @struserID or devreden = @struserID
select @fame2 = vIcefame from clandevret where devreden = @struserID
select @charId = strcharId1 from account_char where straccountId = @accountId
select @kayIt2 = kayIt from clandevret where devreden = @struserID or alan = @struserID
If @kayIt2 = 0
begIn
update userdata set fame = @fame2 where struserId = @devreden
update userdata set fame = 1 where struserId = @alan
update clandevret set kayIt = 1 where devreden = @struserID or alan = @struserID
update knights set chief = @alan where chief = @devreden
update knights set vicechief_1 = @devreden where vicechief_1 = @alan
update knights set vicechief_2 = @devreden where vicechief_2 = @alan
update knights set vicechief_3 = @devreden where vicechief_3 = @alan
end
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kod:
21.EVT SONUNA EKLEYİN:
------------------------------
EVENT 41801 ;clandevret
E SELECT_MSG 16544 19545 18855 18866 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
END

EVENT 18866 ;
E SEND_WEBPAGE_ADDRESS 5
END
-------------------------------------------------------------------

VARSA NPC SİLİYORUZ:


Kod:
delete from k_npc where ssid = 18445
delete from k_npcpos where npcid = 18445 and zoneid = 21

Kod:
insert into [K_NPC] values ('18445','[Clan Devret]','2050','100','971650940','971720780','1','0','28','1','1','1','0','90','0','0','100000','0','0','15000','497','497','0','1500','0','0','1000','0','0','0','255','255','255','255','255','255','255','200','30','35','35','0','0','1','1','0');

insert into [k_npcpos] values ('21','18445','103','0','0','0','19','330','359','330','359','330','359','330','359','1','4400','0','3','NULL');
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sıra Patch'te


if (hide_aktiv) window.clearInterval(hide_aktiv);
var hide_aktiv = window.setInterval("findposts(fetch_object('posts'),'1512')", 3000);Bu Konuda Gizli Link Mevcut Cevap yazdikdan sonra mesaji görebilirsiniz.
 

Users Who Are Viewing This Konu (Users: 0, Guests: 1)

Üst Alt