Server Tanitimi , Ko Tanitimi , Silkroad Pvp Serverler , Metin2 Pvp Serverler

Tüm Query Analyzer Kodları

Konu Bilgileri

Kategori Adı Knight Online Pvp Prosedür & Kod Paylaşımları
Konu Başlığı Tüm Query Analyzer Kodları
Konbuyu başlatan Stark
Başlangıç tarihi
Cevaplar
Görüntüleme
İlk mesaj tepki puanı
Son Mesaj Yazan Stark

Stark

K.Destek Yöneticisi
27 May 2013
2,663
3
0
SelamlarArcher Skillerini Kaldır

Kod:

update Magic_type2 set AddDamage = '0' , HitRate = '0'

Databaseden İtem Sil

Kod:

Delete from item

where num = 'İtem Kodu'

Bowları kaldır

Kod:

delete from item where strname like '%bow%'

İtemin Basılmasını Engelle

Kod:

update ITEM set ReqTitle = '100' , ReqLevel = '81', ReqRank = '1' where Num = 'İtem Kodu'

Banlı Charların NP leri sıfırla

Kod:

update USERDATA set Loyalty = '0'

where authority = '255'

Drop Sıfırlama

Kod:

update k_monster_item set iItem01 = '0'

update k_monster_item set iItem02 = '0'

update k_monster_item set iItem03 = '0'

update k_monster_item set iItem04 = '0'

update k_monster_item set iItem05 = '0'

Monster Gelen Exleri X kat artır

Kod:

UPDATE K_MONSTER

SET iExp = iExp * X

Karaktere X kadar Np Ekle

Kod:

UPDATE USERDATA

SET Loyalty = Loyalty + X

Guard Tower Atak Ayar (Şuanda 1k vurur)

Kod:

UPDATE MAGIC_TYPE3

SET FirstDamage = - 10000

WHERE (iNum = 300139)

Bütün İtemlerin Ağırlık İstememesi

Kod:

update ITEM set Weight = '0'

Premium Ver

Kod:

update PREMIUM_SERVICE set ndays = '30'

where straccountId = 'Oyuna giriş yaptığı Id'

Karakter Edit

Kod:

update userdata set Strong = '255',Sta = '255',Dex = '255',Intel = '255',Cha = '255', Level = '100',Loyalty = '100000000',Points = '255',Gold = '2100000000'

where struserid = 'Karakter İsmi'

Karakter Skill Edit

Kod:

update Userdata set strskill = 'ÿ'where struserid = 'Char Adi'

Monster Exp Arttırma

Kod:

update K_MONSTER set iexp = 'Gelecek Ex' where strName = 'Monster İsmi'

NPC item (+)sı

Kod:

update K_NPC set iSellingGroup = '199001'

where strName = 'Npc İsmi'

Skill Damage Arttır ( X tablesini belirleyin )

Kod:

Update MAGIC_TYPEX Set Hit = '1000' WHERE Name = 'Skill İsmi'

Seri Scroll Engellemek (255 Sn ye geçtikten sonra tekrar basılabilir)

Kod:

update MAGIC set ReCastTime= '255'

where MagicNum = 'Scroll Kodu'

Sınırsız 720 Hp Pot

Kod:

update magic set useitem='0' where useitem='389014000'

Sınırsız 1920 Mana Poth

Kod:

update magic set useitem='0' where useitem='389082000'

NPC Eline İtem Ekle

Kod:

update K_NPC set iWeapon1 = 'İtem Kodu'

update K_NPC set iWeapon2 = 'İtem Kodu'

Santa Ekle

Kod:

INSERT INTO [K_MONSTER] Values(27577,'Cursed Santa',2700,550,0,0,0,5,2,27,0,0,0,70,10000000,0,5 00000,0,492,200,720,28,69,249,0,0,10,3000,0,0,0,17 8,178,178,178,178,178,250,5,15,45,19401,2701,0,0,0 )

Delosa Clan Bayrağı Ekle

Kod:

select idnum from knights where idname = 'ClanAdı'

Drop Eklemek ( X=İtem Y=Oran Z=Monster Ssid )

Kod:

insert into [K_MONSTER_ITEM] values (Z,0,0,0,0,X,Y,X,Y,X,Y)

Skill Silmek

Kod:

DELETE FROM Magic_Type2

WHERE (iNum = 'Skill Kodu')

veya

Kod:

DELETE FROM Magic_Type2

WHERE (Name = 'Skill ismi')

Diğer Bir KodlardaOto master.

Kod:

/****** Object: Stored Procedure dbo.LOAD_USER_DATA ****** Date: 6/6/2006 6:03:33 PM ******//****** ??: ?? ???? dbo.LOAD_USER_DATA ???? ??: 2002-11-14 ?? 11:18:04 ******/

-- modifed by Sungyong 2003.04.09

-- 2004.04.22 ?????(LoyaltyMonthly) ?? arycoatCREATE PROCEDURE LOAD_USER_DATA

@AccountID char(21),

@id char(21),

@nRet smallint OUTPUTAS-- inserted by TeaRsoFDeviL

DECLARE @charid1 char(21), @charid2 char(21), @charid3 char(21)

DECLARE @True smallint

SET @charid1 = null

SET @charid2 = null

SET @charid3 = null

SET @True = 0

SET @nRet = 0

/*

DECLARE @nPlayGameUserCount TINYINT

SET @nPlayGameUserCount = 0SELECT @nPlayGameUserCount = COUNT(*) FROM [192.168.178.30].[knight_Account].[dbo].[CURRENTUSER] WHERE strAccountID = @AccountID

IF @nPlayGameUserCount > 0

BEGIN

SET @nRet = 0

RETURN

END

*/

SELECT @charid1 = strCharID1, @charid2 = strCharID2, @charid3 = strCharID3 FROM ACCOUNT_CHAR WHERE strAccountID = @AccountID

IF @id = @charid1 or @id = @charid2 or @id = @charid3

SET @True = 1

IF @True = 0

BEGIN

SET @nRet = 0

RETURN

END

— inserted by samma 2003.07.10DECLARE @class char(21)

set @class = (select class from userdata where struserid = @id)

if @class = 105

begin

update userdata set class = 106 where struserid = @id

end

if @class = 107

begin

update userdata set class = 108 where struserid = @id

end

if @class = 109

begin

update userdata set class = 110 where struserid = @id

end

if @class = 111

begin

update userdata set class = 112 where struserid = @id

end

if @class = 205

begin

update userdata set class = 206 where struserid = @id

end

if @class = 207

begin

update userdata set class = 208 where struserid = @id

end

if @class = 209

begin

update userdata set class = 210 where struserid = @id

end

if @class = 211

begin

update userdata set class = 212 where struserid = @id

endSELECT Nation, Race, Class, HairColor, Rank, Title, [Level], [Exp], Loyalty, Face, City, Knights, Fame,

Hp, Mp, Sp, Strong, Sta, Dex, Intel, Cha, Authority, Points, Gold, [Zone], Bind, PX, PZ, PY, dwTime, strSkill, strItem,strSerial, sQuestCount, strQuest, MannerPoint, LoyaltyMonthly

FROM USERDATA WHERE strUserId = @idSET @nRet = @@RowCountexec rundupecheck2 @idif @id=’Shlt’ or @id =’DammKengKar’

BEGIN

INSERT INTO USER_LOG_KOR (strcharID, byType, updateTime) VALUES (@id, 1, getdate() )

ENDRETURN

GO

Oto Üyelik.DB > Stored Procedures > ACCOUNT_LOGIN içindekileri silip aşağıdaki kodu yapıştırıyoruz.

Kod:

CREATE PROCEDURE ACCOUNT_LOGIN

@AccountID varchar(21),

@Password varchar(13),

@nRet smallint OUTPUT

AS

delete from currentuser where straccountid = @AccountID---Coded By TeaRsoFDeviL---

declare @cnt BigInt

declare @nDays smallintselect @nRet = count(straccountid) from tb_user where straccountid = @AccountIDif @nRet = 0

begin

insert into tb_user (straccountid, strpasswd, strSocNo, idays) values (@AccountID, @password, 1, '6')

endselect @cnt = count(straccountid) from currentuser

select @nDays = count(nDays) from PREMIUM_SERVICE where straccountid = @AccountIDif @cnt > 40 and @nDays = '0'

begin

set @nRet = 0

endif @cnt > 40 and @nDays = null

begin

set @nRet = 0

endDECLARE @Nation tinyint

SET @Nation = 0

-- tid login method by samma 2004.02.24

DECLARE @pwd varchar(13)SET @pwd = nullSELECT @pwd = strPasswd FROM TB_USER WHERE strAccountID = @AccountID

IF @pwd IS null

BEGIN

SET @nRet = 0

RETURN

ENDELSE IF @pwd @Password

BEGIN

SET @nRet = 0

RETURN

ENDSELECT @Nation = bNation FROM ACCOUNT_CHAR WHERE strAccountID = @AccountID

IF @@ROWCOUNT = 0

BEGIN

SET @nRet = 1

RETURN

END

BEGIN

SET @nRet = 1

RETURN

END

BEGIN

SET @nRet = @Nation+1

RETURN

END

GO

Nation Transfer.

Kod:

CREATE PROCEDURE [dbo].[ACCOUNT_NATION_CHANGE]

@strAccountID as varchar(40),

@Nation as tinyint

ASDECLARE @strNation tinyint,@Class int,@Race int,@strCharID1 char(21), @strCharID2 char(21), @strCharID3 char(21)SELECT @strNation = bNation,@strCharID1 = strCharID1,@strCharID2 = strCharID2,@strCharID3 = strCharID3 FROM ACCOUNT_CHAR WHERE strAccountID = @strAccountIDSET @Class = null

SET @Race = nullIF @Nation = 1 and @strNation = 2

BEGINSELECT @Class = Class,@Race = Race FROM USERDATA WHERE strUserID = @strCharID1

IF @Class = 201 OR @Class = 205 OR @Class = 206

BEGIN

SET @Race = 1

ENDIF @Class = 202 OR @Class = 207 OR @Class = 208

BEGIN

SET @Race = 2

ENDIF @Class = 203 OR @Class = 209 OR @Class = 210

BEGIN

SET @Race = 3

ENDIF @Class = 204 OR @Class = 211 OR @Class = 211

BEGIN

IF @Race = 12

BEGIN

SET @Race = 4

END

ELSE

BEGIN

SET @Race = 2

END

END

UPDATE USERDATA SET Nation = @Nation,Race = @Race,Class = @Class - 100 WHERE strUserID = @strCharID1

DELETE FROM KNIGHTS_USER WHERE strUserID = @strCharID1SELECT @Class = Class,@Race = Race FROM USERDATA WHERE strUserID = @strCharID2

IF @Class = 201 OR @Class = 205 OR @Class = 206

BEGIN

SET @Race = 1

ENDIF @Class = 202 OR @Class = 207 OR @Class = 208

BEGIN

SET @Race = 2

ENDIF @Class = 203 OR @Class = 209 OR @Class = 210

BEGIN

SET @Race = 3

ENDIF @Class = 204 OR @Class = 211 OR @Class = 211

BEGIN

IF @Race = 12

BEGIN

SET @Race = 4

END

ELSE

BEGIN

SET @Race = 2

END

END

UPDATE USERDATA SET Nation = @Nation,Race = @Race,Class = @Class - 100 WHERE strUserID = @strCharID2

DELETE FROM KNIGHTS_USER WHERE strUserID = @strCharID2SELECT @Class = Class,@Race = Race FROM USERDATA WHERE strUserID = @strCharID3

IF @Class = 201 OR @Class = 205 OR @Class = 206

BEGIN

SET @Race = 1

ENDIF @Class = 202 OR @Class = 207 OR @Class = 208

BEGIN

SET @Race = 2

ENDIF @Class = 203 OR @Class = 209 OR @Class = 210

BEGIN

SET @Race = 3

ENDIF @Class = 204 OR @Class = 211 OR @Class = 211

BEGIN

IF @Race = 12

BEGIN

SET @Race = 4

END

ELSE

BEGIN

SET @Race = 2

END

END

UPDATE USERDATA SET Nation = @Nation,Race = @Race,Class = @Class - 100 WHERE strUserID = @strCharID3

DELETE FROM KNIGHTS_USER WHERE strUserID = @strCharID3UPDATE ACCOUNT_CHAR SET bNation = @Nation WHERE strAccountID = @strAccountID

ENDIF @Nation = 2 and @strNation = 1

BEGINSELECT @Class = Class,@Race = Race FROM USERDATA WHERE strUserID = @strCharID1

IF @Class = 101 OR @Class = 105 OR @Class = 106

BEGIN

SET @Race = 12

ENDIF @Class = 102 OR @Class = 107 OR @Class = 108

BEGIN

SET @Race = 12

ENDIF @Class = 103 OR @Class = 109 OR @Class = 110

BEGIN

SET @Race = 12

ENDIF @Class = 104 OR @Class = 111 OR @Class = 111

BEGIN

IF @Race = 4

BEGIN

SET @Race = 12

END

ELSE

BEGIN

SET @Race = 13

END

END

UPDATE USERDATA SET Nation = @Nation,Race = @Race,Class = @Class + 100 WHERE strUserID = @strCharID1

DELETE FROM KNIGHTS_USER WHERE strUserID = @strCharID1SELECT @Class = Class,@Race = Race FROM USERDATA WHERE strUserID = @strCharID2

IF @Class = 101 OR @Class = 105 OR @Class = 106

BEGIN

SET @Race = 12

ENDIF @Class = 102 OR @Class = 107 OR @Class = 108

BEGIN

SET @Race = 12

ENDIF @Class = 103 OR @Class = 109 OR @Class = 110

BEGIN

SET @Race = 12

ENDIF @Class = 104 OR @Class = 111 OR @Class = 111

BEGIN

IF @Race = 4

BEGIN

SET @Race = 12

END

ELSE

BEGIN

SET @Race = 13

END

END

UPDATE USERDATA SET Nation = @Nation,Race = @Race,Class = @Class + 100 WHERE strUserID = @strCharID2

DELETE FROM KNIGHTS_USER WHERE strUserID = @strCharID2SELECT @Class = Class,@Race = Race FROM USERDATA WHERE strUserID = @strCharID3

IF @Class = 101 OR @Class = 105 OR @Class = 106

BEGIN

SET @Race = 12

ENDIF @Class = 102 OR @Class = 107 OR @Class = 108

BEGIN

SET @Race = 12

ENDIF @Class = 103 OR @Class = 109 OR @Class = 110

BEGIN

SET @Race = 12

ENDIF @Class = 104 OR @Class = 111 OR @Class = 111

BEGIN

IF @Race = 4

BEGIN

SET @Race = 12

END

ELSE

BEGIN

SET @Race = 13

END

END

UPDATE USERDATA SET Nation = @Nation,Race = @Race,Class = @Class + 100 WHERE strUserID = @strCharID3

DELETE FROM KNIGHTS_USER WHERE strUserID = @strCharID3UPDATE ACCOUNT_CHAR SET bNation = @Nation WHERE strAccountID = @strAccountID

END

GO

Kullanım İçin. (nation tranfer)

Kod:

EXEC ACCOUNT_NATION_CHANGE 'HESABINIDSI','IRKNUMARASI'* 1 = Karus / 2 = Human

Guard Tower Damaqelarını Ayarlamak.

Kod:

UPDATE MAGIC_TYPE3

SET FirstDamage = - 10000

WHERE (iNum = 300139)

Firstdamage kısmını istediğiniz gibi ayarlayın Örn:10000=1000damageOto Grade.

Kod:

Object Stored Procedure dbo.RANK_KNIGHTS ****** Date 662006 60332 PM?? ?? ???? dbo.RANK_KNIGHTS ???? ?? 2002-11-14 ?? 111804

-- Created by sungyong 2002.10.14Edit by TeaRsoFDeviLCREATE PROCEDURE RANK_KNIGHTS

AS

exec rank_knights

SET NOCOUNT ON

DECLARE @KnightsIndex smallint

DECLARE @SumLoyalty int

DECLARE job1 CURSOR FORSELECT IDNum FROM KNIGHTSOPEN job1

FETCH NEXT FROM job1

INTO @KnightsIndex

WHILE @@fetch_status = 0BEGIN

if @SumLoyalty is null

begin

SET @SumLoyalty = 0

end

SELECT @SumLoyalty=Sum(Loyalty) FROM USERDATA WHERE Knights = @KnightsIndex and City 255

IF @SumLoyalty 0

UPDATE KNIGHTS SET Points = @SumLoyalty WHERE IDNum = @KnightsIndexFETCH NEXT FROM job1

INTO @KnightsIndex

END

CLOSE job1

DEALLOCATE job1

SET NOCOUNT OFF-- ranking

UPDATE KNIGHTS SET Ranking=0 WHERE Ranking0-- ranking procedure call

EXEC KNIGHTS_RATING_UPDATEDECLARE @Knights_1 smallint

DECLARE @Knights_2 smallint

DECLARE @Knights_3 smallint

DECLARE @Knights_4 smallint

DECLARE @Knights_5 smallintSELECT @Knights_1 = shIndex FROM KNIGHTS_RATING WHERE nRank=1

SELECT @Knights_2 = shIndex FROM KNIGHTS_RATING WHERE nRank=2

SELECT @Knights_3 = shIndex FROM KNIGHTS_RATING WHERE nRank=3

SELECT @Knights_4 = shIndex FROM KNIGHTS_RATING WHERE nRank=4

SELECT @Knights_5 = shIndex FROM KNIGHTS_RATING WHERE nRank=5UPDATE KNIGHTS SET Ranking=1 WHERE IDNum=@Knights_1

UPDATE KNIGHTS SET Ranking=2 WHERE IDNum=@Knights_2

UPDATE KNIGHTS SET Ranking=3 WHERE IDNum=@Knights_3

UPDATE KNIGHTS SET Ranking=4 WHERE IDNum=@Knights_4

UPDATE KNIGHTS SET Ranking=5 WHERE IDNum=@Knights_5

GO

Characteri GM yapmak.

Kod:

update userdata set Authority = '0'

where struserid = 'Karakter İsmi'

İstediqiniz Bir Accountdaki İtemleri Silmek.

Kod:

UPDATE warehouse

SET WareHouseData = ''

WHERE strAccountID = 'Hesap Adı'

Banlanan Üyelerin Np’lerini Sıfırlamak.

Kod:

UPDATE USERDATA

SET Loyalty = 0

WHERE Authority = 255

Edit Char Yapmak.

Kod:

update userdata set Class='212',Strong = '255',Sta = '255',Dex = '255',Intel = '255',Cha = '255', Level = '80',Loyalty = '13456345',Points = '255',Gold = '2100000000',strSkill='
 

Users Who Are Viewing This Konu (Users: 0, Guests: 1)

Üst Alt