Deltaproject diye table oluşturun.
Kolon Adı Veri Türü Uzunluk
Charname Varchar 500
Accountname Varchar 500
[Time] smalldatetime 4
Silindi char 10

Kod:
-- Ganks Tarafından PvpKeyfi.Net için Kodlanmıştır!
-- Ko-Destek.Com Dışında PayLaşılması YASAKTIR.
-- Bu yazıyı değiştiren toptur...
-- Edit by ETiCaT
DECLARE @dupeyakala int

select @dupeyakala = count(Userid) FROM gokhan WHERE Userid = @id
if @dupeyakala > 0
begin
update userdata set StrItem = NULL where StrUserID = @id
delete from gokhan where userid = @id
update warehouse set warehousedata = NULL , nmoney = 0 where Straccountid = @AccountID
insert into deltaproject Values (@id,@accountid,getdate(),'Silindi')

end