AÇIKLAMA:SQL Server Instance' ınıza bağlanmayı gerektirecek bir işlem yaptığınızda bu hata mesajı ile karşılaşabilirsiniz.Sorun, aynı anda kurulabilecek en fazla bağlantı sayısına ulaşılmasından kaynaklanıyordur.ÇÖZÜM:Yapmanız gereken şey, aynı anda kurulabilecek en fazla bağlantı sayısını tekrar düzenlemektir.Bunu da iki yolla yapabilirsiniz. Birincisi, SQL Server Management Studio' yu kullanarak, ikincisi de T-SQL komutlarıyla.1. Yöntem:- SQL Server Management Studio' yu başlatın.- İlgili SQL Server Instance' ınıza bağlanın.- Instance isminin üzerinde farenin sağ tuşuna tıklayın ve açılan menüden "Properties" öğesine tıklayın. Böylece "Server Properties" penceresi açılacaktır.- "Server Properties" penceresinin sol tarafındaki "Select a page" listesinden "Connections" öğesini seçin.- "Connections" sayfasındaki "Maximum number of concurrent connections (0 = unlimited)" seçeneğinin değerini, ihtiyaçlarınıza göre yükseltin.2. Yöntem:Bir kaç yolla aşağıdaki T-SQL kodunu çalıştırabilirsiniz. Meselâ SSMS ile bütünleştirilen "Query Editor" u veya SQLCMD' yi kullanabilirsiniz.EXEC sys.sp_configure N'user connections', N'1'GORECONFIGURE WITH OVERRIDEGOAlıntıdır