Selamlar[b]Bu Proseduru Uzun Bi Düşünceden Sonra Yazdım Suana Kadarki Hiç Bir Oyunda Görmedim Sadece Sancakko da Gördüm Düşündüm Ve Geliştirdim...Paylasmıcam Demiştim Ama BosverChar Acar Açmaz Karsınızda 80 Lvl İtemler Üstünde Statlar Verilmiş Master Acık HP MP 5000 Skill Ver Go PK ^^İşte O Dev Prosedur Lütfen Adımı Silmeyiniz Baskası Yazdıysa PaylassaydıSayKO NetworK By_ArmatadHV8 Create_New_Char Prosedurudur!

Kod:

--Bu Prosedur By_ArmatadH Tarafından Yazılmıstır...

--Bi Kaç Yeri Editleyip Bunu Ben Yaptım Diğenler Ajdarın Önde Gideni Olsun...

CREATE PROCEDURE CREATE_NEW_CHAR

@nRet smallint OUTPUT,

@AccountID char(21),

@index tinyint,

@CharID char(21),

@Race tinyint,

@Class smallint,

@Hair tinyint,

@Face tinyint,

@Str tinyint,

@Sta tinyint,

@Dex tinyint,

@Intel tinyint,

@Cha tinyint

AS

--By_ArmatadH SayKO NetworK

--Bu Prosedur By_ArmatadH Tarafından Editlenmiştir!

DECLARE @Row tinyint, @Nation tinyint, @Zone tinyint, @PosX int, @PosZ int

SET @Row = 0 SET @Nation = 0 SET @Zone = 0 SET @PosX = 0 SET @PosZ = 0

SELECT @Nation = bNation, @Row = bCharNum FROM ACCOUNT_CHAR WHERE strAccountID = @AccountID

IF @Row >= 5 SET @nRet = 1

IF @Nation = 1 AND @Race > 10 SET @nRet = 2

ELSE IF @Nation = 2 AND @Race < 10 SET @nRet = 2

ELSE IF @Nation 1 AND @Nation 2 SET @nRet = 2

IF @nRet > 0

RETURN

SELECT @Row = COUNT(*) FROM USERDATA WHERE strUserId = @CharID

IF @Row > 0

BEGIN

SET @nRet = 3

RETURN

END

SET @Zone=21

SELECT @PosX = InitX, @PosZ = InitZ FROM ZONE_INFO WHERE ZoneNo = @Zone

select @row = 3

if @CharID like '%___%'

if @CharID like '%_%'

if @CharID like '%__%'

if @CharID like '%:%'

if @CharID like '%::%'

begin

SET @nRet = 3

RETURN

END

BEGIN TRAN

IF @index = 0

UPDATE ACCOUNT_CHAR SET strCharID1 = @CharID, bCharNum = bCharNum + 1 WHERE strAccountID = @AccountID

ELSE IF @index = 1

UPDATE ACCOUNT_CHAR SET strCharID2 = @CharID, bCharNum = bCharNum + 1 WHERE strAccountID = @AccountID

ELSE IF @index = 2

UPDATE ACCOUNT_CHAR SET strCharID3 = @CharID, bCharNum = bCharNum + 1 WHERE strAccountID = @AccountID

ELSE IF @index = 3

UPDATE ACCOUNT_CHAR SET strCharID4 = @CharID, bCharNum = bCharNum + 1 WHERE strAccountID = @AccountID

ELSE IF @index = 4

UPDATE ACCOUNT_CHAR SET strCharID5 = @CharID, bCharNum = bCharNum + 1 WHERE strAccountID = @AccountID

INSERT INTO USERDATA (strUserId, Nation, Race, Class, HairColor, Face, Strong, Sta, Dex, Intel, Cha, Zone, PX, PZ )

VALUES (@CharID, @Nation, @Race, @Class, @Hair, @Face, @Str, @Sta, @Dex, @Intel, @Cha, @Zone, @PosX, @PosZ )

--Ne İşe Yarıyor: Char Açar Açamz Skiller Verilmiş Master Acık Satat Verilmiş 80 LvL Ve İtemler Üstünde....

--Emege Saygı...By_ArmatadH

exec baslangicitem @CharID

update userdata set Class = 106 , strong = '255' , sta = '165' ,strskill = '�����P