Selamlar

Kod:

CREATE PROCEDURE ACCOUNT_LOGIN

-- Edit alver104

@AccountID varchar(21),

@Password varchar(13),

@nRet smallint OUTPUTAS

select @nRet=count(*) from tb_user where straccountid=@AccountID

if @nRet=0

begin

insert into tb_user values (@AccountID , @Password , 1 , 6 , 1 ,1)

set @nRet=1

RETURN

end

DECLARE @tahsin tinyint, @myko smallint, @account int, @login int , @procedure int

SET @tahsin = 0

SET @myko = 0DECLARE @pwd varchar(13)SET @pwd = nullIF @pwd @Password

BEGIN

SET @nRet = 3

RETURN

ENDIF @login=0

begin

set @nRet=11

RETURN

end

IF @account = 0

begin

set @nRet=12

RETURN

end

IF @procedure=0

begin

set @nRet=4

RETURN

endselect @nRet=count(*) from currentuser where straccountid=@AccountIDIF @nRet>0

begin

set @nRet=5

RETURN

endSELECT @tahsin = bNation, @myko = bCharNum FROM ACCOUNT_CHAR WHERE strAccountID = @AccountID

IF @@ROWCOUNT = 0

BEGIN

SET @nRet = 1

RETURN

END

IF @myko = 0

BEGIN

SET @nRet = 1

RETURN

END

ELSE

BEGIN

SET @nRet = 1

RETURN

END

GO

Yukarıdaki Kodları QA'Ya Uyguluyoruz..


Alıntı:

Belki benim loginserverım ACCOUNT_LOGIs okuyor?

O zaman sende "ACCOUNT_LOGIN" yazan yeri ACCOUNT_LOGIs yaparsın sorunun çözülürKullanımı ...
1 Başlat > Tüm Programlar > Microsoft SQL Server > Query Analyzer ‘ a giriyoruz.2 SQL Server’ a bağlanıyoruz ve açılan ekranda ” master ” yerine ” DBmizi ” seçiyoruz.3 Seçtikten sonra aşağıdaki kodu kopyalayıp , yapıştırıyoruz ve F5 yaparak kodumuzu uyguluyoruz.