,Bütün Charların NP SIfır[/b]Banlananların Nplerini Sıfırlama

Kod:

UPDATE USERDATA

SET Loyalty = 0

WHERE Authority = 255

Bütün Charların NP Sıfırlamak

Kod:

UPDATE USERDATA

SET Loyalty = 0

WHERE Authority = 1

Char Banlanınca ID Banlansın

Kod:

Hemen ACCOUNT_LOGIN prosedürünü acın sonra aşağıdaki kodu bulun..

1 - 2 Satır altına bunu ekleyinCREATE PROCEDURE ACCOUNT_LOGIN

@AccountID varchar(21),

@Password varchar(13),

@nRet smallint OUTPUTAS

1 - 2 Satır altına bunu ekleyin:*/

declare @ban int , @ban1 int, @ban2 int

select @nRet = count(straccountid) from currentuser

select @ban = authority from userdata where struserid = (select strcharid1 from account_char where straccountid = @AccountID and strcharid1 is not null )

select @ban1 = authority from userdata where struserid = (select strcharid2 from account_char where straccountid = @AccountID and strcharid1 is not null )

select @ban2 = authority from userdata where struserid = (select strcharid3 from account_char where straccountid = @AccountID and strcharid1 is not null )if @ban = 255 or @ban1 = 255 or @ban2 = 255

begin

Set @nRet = 4

RETURN

end

-- c-hampion

[/b]Kullanımı ...1 Başlat > Tüm Programlar > Microsoft SQL Server > Query Analyzer ‘ a giriyoruz.2 SQL Server’ a bağlanıyoruz ve açılan ekranda ” master ” yerine ” DBmizi ” seçiyoruz.3 Seçtikten sonra aşağıdaki kodu kopyalayıp , yapıştırıyoruz ve F5 yaparak kodumuzu uyguluyoruz.