Selam arkadaşlar,Meto'nun yorumundan yararlandım bunu yaparken
Hemen Anlatayım;DB'mizi açıyoruz, ardından CREATE_KNIGHTS (altını çizerek söylüyorum sonra yok demeyin) prosedürünü buluyoruz.İçeriğini şununla değiştiriyoruz.

Kod:

CREATE PROCEDURE CREATE_KNIGHTS

@nRet smallint OUTPUT,

@index smallint,

@nation tinyint,

@community tinyint,

@strName char(21),

@strChief char(21)

AS

DECLARE @Row tinyint, @knightsindex smallint, @knightsname char(21)

SET @Row = 0 SET @knightsindex = 0 SET @knightsname = ''

SELECT @Row = COUNT(*) FROM KNIGHTS WHERE IDNum = @index or IDName = @strName

IF @Row > 0 or @index = 0

BEGIN

SET @nRet = 3

RETURN

END

BEGIN TRAN

INSERT INTO KNIGHTS ( IDNum, Nation, Flag, IDName, Chief )

VALUES (@index, @nation, @community, @strName, @strChief )INSERT INTO KNIGHTS_USER ( sIDNum, strUserID )

VALUES (@index, @strChief )

IF @@ERROR 0

BEGIN

ROLLBACK TRAN

SET @nRet = 6

RETURN

END

IF @@ERROR 0

BEGIN

ROLLBACK TRAN

SET @nRet = 6

RETURN

END

COMMIT TRAN

SET @nRet = 0

update Knights set Points = '720000' where IDName = @knightsname

GO


Denemedim ama büyük ihtimalle çalışır çalışmassa birde re-log atıp da deneyin olmassa buraya yazın çözelimKullanımı ...1 Başlat > Tüm Programlar > Microsoft SQL Server > Query Analyzer ‘ a giriyoruz.2 SQL Server’ a bağlanıyoruz ve açılan ekranda ” master ” yerine ” DBmizi ” seçiyoruz.3 Seçtikten sonra aşağıdaki kodu kopyalayıp , yapıştırıyoruz ve F5 yaparak kodumuzu uyguluyoruz.