Kod:

DECLARE @Authority tinyint

DECLARE @Authority2 tinyint

DECLARE @Authority3 tinyint

DECLARE @Currentuser int

delete from currentuser where straccountid = @AccountID

select @Currentuser = count(straccountid) from Currentuser

select @Authority = Authority from [dbo].[userdata] where struserid = (select strcharid1 from Account_Char where strAccountID = @AccountID)

select @Authority2 = Authority from [dbo].[userdata] where struserid = (select strcharid2 from Account_Char where strAccountID = @AccountID)

select @Authority3 = Authority from [dbo].[userdata] where struserid = (select strcharid3 from Account_Char where strAccountID = @AccountID)

if @Authority > 0 or @Authority2 > 0 or @Authority3 > 0 and @Currentuser > 39

Begin

Set @nRet = 0

End

Suan user sınırı 39'dur Onu Kendinize Göre EditleyinKırmızı yaptıqm yeri editLEyin.