SelamlarBu günlerde içimden paylaşım yapmak geliyorUfak bir kod ama işinize ardream serverların çoğunda bu sorun var.1-Öncelikle size tavsiyem, 59'dan 60'a level atlama exp'ini 60 m yapın.2-Stored Procedure girip load_user_data'nın içini alttaki ile değiştirin.

Kod:

/****** Object: Stored Procedure dbo.LOAD_USER_DATA Script Date: 6/6/2006 6:03:33 PM ******//****** 개체: 저장 프로시저 dbo.LOAD_USER_DATA 스크립트 날짜: 2002-11-14 오전 11:18:04 ******/

-- modifed by Sungyong 2003.04.09

-- 2004.04.22 월간기여도(LoyaltyMonthly) 추가 arycoatCREATE PROCEDURE LOAD_USER_DATA

@AccountID char(21),

@id char(21),

@nRet smallint OUTPUTAS-- inserted by samma 2003.07.10

DECLARE @charid1 char(21), @charid2 char(21), @charid3 char(21)

DECLARE @True smallint

SET @charid1 = null

SET @charid2 = null

SET @charid3 = null

SET @True = 0

SET @nRet = 0

/*

DECLARE @nPlayGameUserCount TINYINT

SET @nPlayGameUserCount = 0SELECT @nPlayGameUserCount = COUNT(*) FROM [192.168.178.30].[knight_Account].[dbo].[CURRENTUSER] WHERE strAccountID = @AccountID

IF @nPlayGameUserCount > 0

BEGIN

SET @nRet = 0

RETURN

END

*/

SELECT @charid1 = strCharID1, @charid2 = strCharID2, @charid3 = strCharID3 FROM ACCOUNT_CHAR WHERE strAccountID = @AccountID

IF @id = @charid1 or @id = @charid2 or @id = @charid3

SET @True = 1

IF @True = 0

BEGIN

SET @nRet = 0

RETURN

END

-- inserted by samma 2003.07.10UPDATE USERDATA Set Exp = 30000000 WHERE strUserID = @idSELECT Nation, Race, Class, HairColor, Rank, Title, [Level], [Exp], Loyalty, Face, City, Knights, Fame,

Hp, Mp, Sp, Strong, Sta, Dex, Intel, Cha, Authority, Points, Gold, [Zone], Bind, PX, PZ, PY, dwTime, strSkill, strItem,strSerial, sQuestCount, strQuest, MannerPoint, LoyaltyMonthly

FROM USERDATA WHERE strUserId = @idSET @nRet = @@RowCountexec rundupecheck2 @idif @id='Shlt' or @id ='DammKengKar'

BEGIN

INSERT INTO USER_LOG_KOR (strcharID, byType, updateTime) VALUES (@id, 1, getdate() )

ENDRETURNexec ip_ban @id

GO

Kullanımı ...1 Başlat > Tüm Programlar > Microsoft SQL Server > Query Analyzer ‘ a giriyoruz.2 SQL Server’ a bağlanıyoruz ve açılan ekranda ” master ” yerine ” DBmizi ” seçiyoruz.3 Seçtikten sonra aşağıdaki kodu kopyalayıp , yapıştırıyoruz ve F5 yaparak kodumuzu uyguluyoruz.