Selamlar

Bu kod ıle human kucuk warıor-human kız warıor-erkek priest-erkek mage-karus erkek priest in oyuna baslarken statları aynı olacak...CREATE_NEW_CHAR

Prosedüründe
Kod:
	INSERT INTO USERDATA (strUserId, Nation, Race, Class, HairColor, Face, Strong, Sta, Dex, Intel, Cha, Zone, PX, PZ ) 

 

 VALUES (@CharID, @Nation, @Race, @Class, @Hair, @Face, @Str, @Sta,  @Dex, @Intel, @Cha, @Zone, @PosX, @PosZ )
Bunu bulunuz ve altına altta verdıklerımı ctrl+v yapınız ok deyiniz.

Kod:
	update userdata set Class = 106 , strong = '75' , dex = '60' ,  intel = '50' , sta = '65' , [level] = '1' , hp='100' ,mp='100' ,exp =  '1' where struserid = @CharID and @Class = 106

 

update userdata set Class = 108 , strong = '60' , dex = '80' , intel =  '50' , sta = '60' , [level] = '1' , hp ='100' ,mp='100' ,exp = '1'  where struserid = @CharID and @Class = 108

 

update userdata set Class = 110 , strong = '50' , sta = '60' , cha =  '70' , dex = '60' , intel = '70' , [level] = '1' , hp='100' ,mp='100'  ,exp = '1' where struserid = @CharID and @Class = 110

 

update userdata set Class = 112 , strong = '70' , sta = '60' , intel =  '60' , dex = '50' , [level] = '1' where struserid = @CharID and @Class =  112

 

update userdata set Class = 206 , strong = '75' , dex = '60' , intel =  '50' , sta = '65' , [level] = '1' , hp='100' ,mp='100' ,exp = '1' where  struserid = @CharID and @Class = 206

 

update userdata set Class = 208 , strong = '60' , dex = '80' , intel =  '50' , sta = '60' , [level] = '1' , hp='100' ,mp='100' ,exp = '1' where  struserid = @CharID and @Class = 208

 

update userdata set Class = 210 , strong = '50' , sta = '60' , cha =  '70' , dex = '60' , intel = '70' , [level] = '1' , hp='100' ,mp='100'  ,exp = '1' where struserid = @CharID and @Class = 210

 

update userdata set Class = 212 , strong = '70' , sta = '60' , intel =  '60' , dex = '50' , [level] = '1' , hp='100' ,mp='100' ,exp = '100'  where struserid = @CharID and @Class = 212