Kod:

Account Değiştirmek..CREATE Procedure AccChange

@OldAcc varchar(50),

@NewAcc varchar(50)

as

update tb_user set straccountid = @NewAcc where straccountid = @OldAcc

update account_char set straccountid = @NewAcc where straccountid = @OldAcc

print 'Degistirilen Hesap : ' + @OldAcc

print 'Yeni Hesabiniz : ' + @NewAcc

print 'Başarıyla değiştirildi'

GO

Devamı Gelcek