SelamlarBazı arkadaşlar db'lerinde Gökhan'ın hazırladığı sistem sayesinde DUPE'yi tesbit ediyor ama oto ban sistemi yapamıyordu...Gökhanın hazırladığı sistem için çok basit bir OTO BAN PROC'u...Öncelikle aşağıdaki Procedures'i hazırlayalım...

Kod:
 CREATE PROCEDURE OTO_DUPE_BAN

@CharID varchar(21)

as

-- Bu Script BoyuBeyi Tarafından Hazırlanmıştır...
-- Kodun Genel Amacı, Dupe Yaptığı Tesbit Edilen Karekteri Banlamaktır...

Declare @Userid varchar(21)

select @Userid = Userid from Gokhan where Userid = @CharID

IF (@Userid = @CharID) 
Begin
UPDATE USERDATA SET Authority = '255' WHERE strUserId = @CharID
END
GO

Proc'u oluşturdukdan sonra LOAD_USER_DATA proc'unda aşağıdaki yeri buluyoruz...

Kod:
SELECT Nation, Race, Class, HairColor, Rank, Title, [Level], [Exp], Loyalty, Face, City, Knights, Fame, 
   Hp, Mp, Sp, Strong, Sta, Dex, Intel, Cha, Authority, Points, Gold,  [Zone], Bind, PX, PZ, PY, dwTime, strSkill, strItem,strSerial,  sQuestCount, strQuest, MannerPoint, LoyaltyMonthly
  FROM  USERDATA WHERE strUserId = @id

Hemen üstüne aşağıdaki komutu ekliyoruz...Kod:
EXEC OTO_DUPE_BAN @id
Sisteminde Oto Dupe Ban işlemini yapamayanlar için basit bir sistem...
Kullanımı ...1 Başlat > Tüm Programlar > Microsoft SQL Server > Query Analyzer ‘ a giriyoruz.

2 SQL Server’ a bağlanıyoruz ve açılan ekranda ” master ” yerine ” DBmizi ” seçiyoruz.

3 Seçtikten sonra aşağıdaki kodu kopyalayıp , yapıştırıyoruz ve F5 yaparak kodumuzu uyguluyoruz.