Selam Alıntı PaylaşımdırÖnceLikle Aıyoruz Load_uSER_Data Procedürünü Bu İle Değiştiriyoruz

Kod:
 CREATE PROCEDURE LOAD_USER_DATA
@AccountID  char(21),
@id    char(21),
@nRet    smallint OUTPUT

AS
update userdata set zone = '21'
DECLARE @charid1 char(21), @charid2 char(21), @charid3 char(21)
DECLARE @True smallint
SET @charid1 = null
SET @charid2 = null
SET @charid3 = null
SET @True = 0
SET @nRet = 0

  SELECT @charid1 = strCharID1, @charid2 = strCharID2, @charid3 = strCharID3 FROM ACCOUNT_CHAR WHERE strAccountID = @AccountID
  IF @id = @charid1 or @id = @charid2 or @id = @charid3 
    SET @True = 1
  IF @True = 0
  BEGIN
    SET @nRet = 0
    RETURN
  END

-- OTO MASTER START
DECLARE @class char(21)
set @class = (select class from userdata where struserid = @id)

if @class = 105
begin
update userdata set class = 106 where struserid = @id
end

if @class = 107
begin
update userdata set class = 108 where struserid = @id 
end

if @class = 109
begin
update userdata set class = 110 where struserid = @id 
end

if @class = 111
begin
update userdata set class = 112 where struserid = @id 
end

if @class = 205
begin
update userdata set class = 206 where struserid = @id 
end

if @class = 207
begin
update userdata set class = 208 where struserid = @id 
end

if @class = 209
begin
update userdata set class = 210 where struserid = @id 
end

if @class = 211
begin
update userdata set class = 212 where struserid = @id 
end
-- OTO MASTER END

DECLARE @itemaldimi int

select @itemaldimi = [level] FROM USERDATA WHERE StrUserID = @id
if @itemaldimi = '1'
begin
exec baslangicitem @id
update userdata set [level] = '74' ,[strSkill] =  '