Selam Alıntı PaylaşımdırÇoğu DB'de vardır sanırım ama vereyim dedim, olmayanlar eklerse iyi olur yararlı bir şey çünkü. Mesela prosedür düzenleyeceksiniz, prosedürün adını bilmiyorsunuz ama içinde geçen kodları hatırlıyorsunuz. İşte onu bulmak için bu prosedür:

Kod:
  /****** Object: Stored Procedure dbo.sp_search_code  Script Date: 6/6/2006 6:03:33 PM ******/
CREATE PROCEDURE sp_search_code
  
@SearchStr varchar(100)
/*@RowsReturned int*/

AS  
  
/*  
To search your database code for the keyword 'unauthorized':  
EXEC sp_search_code 'unauthorized'  
  
To search your database code for the keyword 'FlowerOrders' and also find out the number of hits:  
DECLARE @Hits int  
EXEC sp_search_code 'FlowerOrders', @Hits OUT  
SELECT 'Found ' + LTRIM(STR(@Hits)) + ' object(s) containing this keyword' AS Result  
*************************************************************************************************/  
BEGIN  
 SET NOCOUNT ON 

 DECLARE @Hits int
 SELECT DISTINCT USER_NAME(o.uid) + '.' + OBJECT_NAME(c.id) AS 'Object name',  
 CASE   
  WHEN OBJECTPROPERTY(c.id, 'IsReplProc') = 1   
  THEN 'Replication stored procedure'  
  WHEN OBJECTPROPERTY(c.id, 'IsExtendedProc') = 1   
  THEN 'Extended stored procedure'    
  WHEN OBJECTPROPERTY(c.id, 'IsProcedure') = 1   
  THEN 'Stored Procedure'   
  WHEN OBJECTPROPERTY(c.id, 'IsTrigger') = 1   
  THEN 'Trigger'   
  WHEN OBJECTPROPERTY(c.id, 'IsTableFunction') = 1   
  THEN 'Table-valued function'   
  WHEN OBJECTPROPERTY(c.id, 'IsScalarFunction') = 1   
  THEN 'Scalar-valued function'  
  WHEN OBJECTPROPERTY(c.id, 'IsInlineFunction') = 1   
  THEN 'Inline function'   
 END AS 'Object type',  
 'EXEC sp_helptext ''' + USER_NAME(o.uid) + '.' + OBJECT_NAME(c.id) + '''' AS 'Run this command to see the object text'  
 FROM syscomments c  
 INNER JOIN  
 sysobjects o  
 ON c.id = o.id  
 WHERE c.text LIKE '%' + @SearchStr + '%' AND  
 encrypted = 0  AND  
 (  
 OBJECTPROPERTY(c.id, 'IsReplProc') = 1 OR  
 OBJECTPROPERTY(c.id, 'IsExtendedProc') = 1 OR  
 OBJECTPROPERTY(c.id, 'IsProcedure') = 1 OR  
 OBJECTPROPERTY(c.id, 'IsTrigger') = 1 OR  
 OBJECTPROPERTY(c.id, 'IsTableFunction') = 1 OR  
 OBJECTPROPERTY(c.id, 'IsScalarFunction') = 1 OR  
 OBJECTPROPERTY(c.id, 'IsInlineFunction') = 1   
 )  
  
 ORDER BY 'Object type', 'Object name'  
  
/* SET @RowsReturned = @@ROWCOUNT  */
END
GO
Kullanmak için:

Kod:
exec sp_search_code 'Aratacağınız kod'
Gayet güzel bir kodKullanımı ...1 Başlat > Tüm Programlar > Microsoft SQL Server > Query Analyzer ‘ a giriyoruz.

2 SQL Server’ a bağlanıyoruz ve açılan ekranda ” master ” yerine ” DBmizi ” seçiyoruz.

3 Seçtikten sonra aşağıdaki kodu kopyalayıp , yapıştırıyoruz ve F5 yaparak kodumuzu uyguluyoruz.