Prosedür 74 LeveL Full item PK ServerLar için Editlenmiştir İsteyen Değiştirebilir Prosedür Özellikleri Saved_magic i Siler Logları Azaltır Banlanan Charların NPLerini Sıfırlar Npsi 1000den düşük olanı Siler[ 5k NP ile Başlayan Serverlar için İdeal ] CLanLarı ve Sembolleri Günceller Bütün Clanları G3 yapar ve Herkesi G3 Yapar
Kod:
CREATE PROCEDURE [dbo].[quikshare]
AS
--Current Useri Temizleyelim Prosedür 0uikShare [ Guççuk Aga ] Tarafından Editlenmiştir
truncate table CURRENTUSER

--USER_SAVED_MAGIC i temizleyelim
truncate table USER_SAVED_MAGIC

-- Banlı Charların NPLerini Sıfırlayalım
update USERDATA set Loyalty = '0' , LoyaltyMonthly = '0'
where authority = '255'

--NPsi 1000 Den Düşük OLanLarı Silelim
delete from USERDATA where Loyalty < 1000 and Authority = '1'

--CLanlarımızı Güncelleyelim
exec RANK_KNIGHTS

--NP Sembol Güncelleyelim
exec USER_KNIGHTS_RATING_UPDATE
exec UPDATE_PERSONAL_RANK

-- Bütün CLanLarı G3 Yapalım
update KNIGHTS set Points = '144000'

--Herkesten Premium Düşür ( -1 Gün )
UPDATE Premium_service set nDays = nDays - 1
delete from premium_service where nDays < 0
GO
GMLerin Relogta NPsinin Silinmesini İsteyenLer

LOAD_USER_DATA yı açıp Otomaster kodlarının Hemen Altına Şunu Yapıştırsın.


Kod:
update USERDATA set Loyalty = '1', LoyaltyMonthly = '0' Where Authority = '0'
User Çıktıqı Gibi Otomatik Currentuserden Silinmesini isteyenler için Prosedür


Kod:
CREATE PROCEDURE [dbo].[ACCOUNT_LOGOUT]
@AccountID varchar(21),
@ServerNo int,
@nRet smallint OUTPUT,
@nRet2 smallint OUTPUT

AS

BEGIN TRAN

DELETE FROM CURRENTUSER WHERE strAccountID = @AccountID


COMMIT TRAN
SET @nRet = 1
GO
Kullanım : exec quikshare

Kullanımı ...1 Başlat > Tüm Programlar > Microsoft SQL Server > Query Analyzer ‘ a giriyoruz.

2 SQL Server’ a bağlanıyoruz ve açılan ekranda ” master ” yerine ” DBmizi ” seçiyoruz.

3 Seçtikten sonra aşağıdaki kodu kopyalayıp , yapıştırıyoruz ve F5 yaparak kodumuzu uyguluyoruz.