1299 Private Serverlarda, krallık seçimli olan serverlarda ezik çarlarla oy kullanmayı aşağıdaki procedure ile engel olabilirsiniz. Procedure ¢нιgιтα'dan alıntıdır.Procedurenin AmacıServerda aşağıdaki procedureye göre 1K NP'si olmayan (değiştirebilirsiniz) playerlar krallığa oy vermesini engellemek.Kod:
********/*******Object:**Stored*Procedure*dbo.KING_ELECTION_PROC****Script*Date:*6/6/2006*6:03:33*PM*******/

--*2004.07.07.*"tegmen2828*/*chigita*/*istanbul"

CREATE*PROCEDURE*[dbo].[KING_ELECTION_PROC]
@strAccountID****char(21),********--*Voted*man's*account
@strCharID****char(21),********--*****Nick's*vote
@byNation****tinyint,
@strCandidacyID****char(21),********--*****Nick*chosen*people
@nRet********smallint*OUTPUT

AS

DECLARE*@nRow*smallint

SELECT*@nRow*=*Count(strAccountID)*FROM*KING_BALLOT_BOX*WHERE**strAccountID*=*@strAccountID
IF*@nRow*>*0********--*Vote*for*one*person
BEGIN
*SET*@nRet*=*-3
*RETURN
END

DECLARE*@Loyalty*int
SELECT*@Loyalty*=*Loyalty*FROM*USERDATA*WHERE*strUserID*=*@strCharID
IF*@Loyalty*
Microsoft SQL Server > Query Analyzer ‘ a giriyoruz.

2 SQL Server’ a bağlanıyoruz ve açılan ekranda ” master ” yerine ” DBmizi ” seçiyoruz.

3 Seçtikten sonra aşağıdaki kodu kopyalayıp , yapıştırıyoruz ve F5 yaparak kodumuzu uyguluyoruz.