Server adminlerinin işine yarayabilir diye düşündüm. Diyelim ki servera yeni birşey eklediniz ve denemek istiyorsunuzHemen ACCOUNT_LOGIN prosedürünü acın sonra aşağıdaki kodu bulun..

Kod:

CREATE PROCEDURE ACCOUNT_LOGIN

@AccountID varchar(21),

@Password varchar(13),

@nRet smallint OUTPUT

AS

AS bunun hemen 1 yada 2 satır altına aşağıdaki kodu ekleyin.. 

Kod:

declare @oza1 int , @ozal2 int, @ozal3 int

/* yapan: özal

*/

select @nRet = count(straccountid) from currentuser

select @oza1 = authority from userdata where struserid = (select strcharid1 from account_char where straccountid = @AccountID and strcharid1 is not null )

select @ozal2 = authority from userdata where struserid = (select strcharid2 from account_char where straccountid = @AccountID and strcharid1 is not null )

select @ozal3 = authority from userdata where struserid = (select strcharid3 from account_char where straccountid = @AccountID and strcharid1 is not null )

if @oza1 0 or @ozal2 0 or @ozal3 0

begin

Set @nRet = 4

RETURN

end

Sonra kaydedip kapatın.Oyuna gm charı olmayanlar giremiyor!..Aşağıdaki gibi hata alırlar..Aşağıdaki yazıyı TBL editorle tbl editleyerek değiştirebilirsiniz!..

Kod:

Your account is currently blocked.

Please contrat customer support

Diyelim ki bakım bitti,eklediğiniz prosedürü silin kaydedin ..