Char Tahttan Kalkmıyor Diyenler için Sql Scripti

Kod:insert into [ZONE_INFO] Values ('1','101','battle_0516.smd','15000','15000','1500 0','2','101','Dark Lunar')

insert into [ZONE_INFO] Values ('1','102','battle_0516.smd','15000','15000','1500 0','2','0','BATTLE_ZONE???')

insert into [ZONE_INFO] Values ('1','201','free_0810.smd','15000','15000','15000' ,'2','0','Colony Zone')

update ZONE_INFO set ServerNo = '1'

Charı Gm yapma

Kod:update userdata set Authority = '0'

where struserid = 'Karakter ismi'

Charı normal yapma

Kod:update userdata set Authority = '1'

where struserid = 'Karakter İsmi'

Charı banlama

Kod:update userdata set Authority = '255'

where struserid = 'Karakter İsmi'

Ac kıyafetlerini Db den kaldırmak

Kod:Databaseden Item_Ext 13, 14, 15, 16 ve 17 Tablolarından :

41-50 Arasını => 41 Ve 50 Dahil

71-80 Arasını => 71 Ve 80 Dahil

541-550 Arasını => 541 Ve 550 Dahil

304-309 Arasını => 304 Ve 309 Dahil

313-318 Arasını => 313 Ve 318 Dahil

322-327 Arasını => 322 Ve 327 Dahil

331-336 Arasını => 331 Ve 336 Dahil

hepsini siLiniz!

Ncs Aktif etmek

Kod:create procedure [NameChange]

(@oldname varchar(30),@newname varchar(30))

AS DECLARE @clannumber smallint, @length int,@row int,@i int,@dwid int,@pos int,@dur int,@dur1 int,@ext int,@StackSize1 int,@strName varchar(30),@strExtName varchar(30),@Cdwid varbinary(4),@cdur varchar(2),@cstack varchar(2)

begin tran

Update account_char set strcharid1 = @newname where strcharid1 = @oldname

Update account_char set strcharid2 = @newname where strcharid2 = @oldname

Update account_char set strcharid3 = @newname where strcharid3 = @oldname

Update userdata set struserid = @newname Where struserid = @oldname

Update knights_user set struserid = @newname Where struserid = @oldname

Update knights set chief = @newname where chief = @oldname

Update knights set vicechief_1 = @newname where vicechief_1 = @oldname

Update knights set vicechief_2 = @newname where vicechief_2 = @oldname

Update knights set vicechief_3 = @newname where vicechief_3 = @oldname

commit tran

Account bulma

Kod:declare @name varchar(21)

set @name = 'Karakter İsmi'SELECT * from ACCOUNT_CHAR

where strcharid1 = @name

or strcharid2 = @name

or strcharid3 = @name

Banlanan üyelerin np lerini sıfırlamak

Kod:UPDATE USERDATA

SET Loyalty = 0

WHERE Authority = 255

Uniq itemlerin storedeki fiyatını arttırmak

Kod:update item_basic

SET iPriceSale = 2150000000

WHERE (bySellGroup = 0)

Full charakter edit

Kod:update userdata set Strong = '255',Sta = '255',Dex = '255',Intel = '255',Cha = '255', Level = '100',Loyalty = '100000000',Points = '255',Gold = '2100000000'

where struserid = 'Karakter İsmi'

Herkese 21 gb verme

Kod:

update userdata set gold = '2100000000'

İstedğin accountun itemlerini silme

Kod:

UPDATE warehouse

SET WareHouseData = ''

WHERE strAccountID = 'Hesap Adı'

Tüm itemleri +10 %100 geçiş yapma

Kod:UPDATE UPGRADEEXT0 SET siPercent0 = 100, siPercent1 = 100, siPercent2 = 100, siPercent3 = 100, siPercent4 = 100, siPercent5 = 100, siPercent6 = 100, siPercent7 = 100, siPercent8 = 0, siPercent9 = 0

UPDATE UPGRADEEXT1 SET siPercent0 = 100, siPercent1 = 100, siPercent2 = 100, siPercent3 = 100, siPercent4 = 100, siPercent5 = 100, siPercent6 = 100, siPercent7 = 100, siPercent8 = 0, siPercent9 = 0

UPDATE UPGRADEEXT2 SET siPercent0 = 100, siPercent1 = 100, siPercent2 = 100, siPercent3 = 100, siPercent4 = 100, siPercent5 = 100, siPercent6 = 100, siPercent7 = 100, siPercent8 = 0, siPercent9 = 0

UPDATE UPGRADEEXT3 SET siPercent0 = 100, siPercent1 = 100, siPercent2 = 100, siPercent3 = 100, siPercent4 = 100, siPercent5 = 100, siPercent6 = 100, siPercent7 = 100, siPercent8 = 0, siPercent9 = 0

UPDATE UPGRADEEXT4 SET siPercent0 = 100, siPercent1 = 100, siPercent2 = 100, siPercent3 = 100, siPercent4 = 100, siPercent5 = 100, siPercent6 = 100, siPercent7 = 100, siPercent8 = 0, siPercent9 = 0

UPDATE UPGRADEEXT5 SET siPercent0 = 100, siPercent1 = 100, siPercent2 = 100, siPercent3 = 100, siPercent4 = 100, siPercent5 = 100, siPercent6 = 100, siPercent7 = 100, siPercent8 = 0, siPercent9 = 0

UPDATE UPGRADEEXT6 SET siPercent0 = 100, siPercent1 = 100, siPercent2 = 100, siPercent3 = 100, siPercent4 = 100, siPercent5 = 100, siPercent6 = 100, siPercent7 = 100, siPercent8 = 0, siPercent9 = 0

UPDATE UPGRADEEXT7 SET siPercent0 = 100, siPercent1 = 100, siPercent2 = 100, siPercent3 = 100, siPercent4 = 100, siPercent5 = 100, siPercent6 = 100, siPercent7 = 100, siPercent8 = 0, siPercent9 = 0

UPDATE UPGRADEEXT8 SET siPercent0 = 100, siPercent1 = 100, siPercent2 = 100, siPercent3 = 100, siPercent4 = 100, siPercent5 = 100, siPercent6 = 100, siPercent7 = 100, siPercent8 = 0, siPercent9 = 0

UPDATE UPGRADEEXT9 SET siPercent0 = 100, siPercent1 = 100, siPercent2 = 100, siPercent3 = 100, siPercent4 = 100, siPercent5 = 100, siPercent6 = 100, siPercent7 = 100, siPercent8 = 0, siPercent9 = 0

UPDATE UPGRADEEXT10 SET siPercent0 = 100, siPercent1 = 100, siPercent2 = 100, siPercent3 = 100, siPercent4 = 100, siPercent5 = 100, siPercent6 = 100, siPercent7 = 100, siPercent8 = 0, siPercent9 = 0

UPDATE UPGRADEEXT11 SET siPercent0 = 100, siPercent1 = 100, siPercent2 = 100, siPercent3 = 100, siPercent4 = 100, siPercent5 = 100, siPercent6 = 100, siPercent7 = 100, siPercent8 = 0, siPercent9 = 0

UPDATE UPGRADEEXT12 SET siPercent0 = 100, siPercent1 = 100, siPercent2 = 100, siPercent3 = 100, siPercent4 = 100, siPercent5 = 100, siPercent6 = 100, siPercent7 = 100, siPercent8 = 0, siPercent9 = 0

UPDATE UPGRADEEXT13 SET siPercent0 = 100, siPercent1 = 100, siPercent2 = 100, siPercent3 = 100, siPercent4 = 100, siPercent5 = 100, siPercent6 = 100, siPercent7 = 100, siPercent8 = 0, siPercent9 = 0

UPDATE UPGRADEEXT14 SET siPercent0 = 100, siPercent1 = 100, siPercent2 = 100, siPercent3 = 100, siPercent4 = 100, siPercent5 = 100, siPercent6 = 100, siPercent7 = 100, siPercent8 = 0, siPercent9 = 0

UPDATE UPGRADEEXT15 SET siPercent0 = 100, siPercent1 = 100, siPercent2 = 100, siPercent3 = 100, siPercent4 = 100, siPercent5 = 100, siPercent6 = 100, siPercent7 = 100, siPercent8 = 0, siPercent9 = 0

UPDATE UPGRADEEXT16 SET siPercent0 = 100, siPercent1 = 100, siPercent2 = 100, siPercent3 = 100, siPercent4 = 100, siPercent5 = 100, siPercent6 = 100, siPercent7 = 100, siPercent8 = 0, siPercent9 = 0

UPDATE UPGRADEEXT17 SET siPercent0 = 100, siPercent1 = 100, siPercent2 = 100, siPercent3 = 100, siPercent4 = 100, siPercent5 = 100, siPercent6 = 100, siPercent7 = 100, siPercent8 = 0, siPercent9 = 0

UPDATE UPGRADEEXT18 SET siPercent0 = 100, siPercent1 = 100, siPercent2 = 100, siPercent3 = 100, siPercent4 = 100, siPercent5 = 100, siPercent6 = 100, siPercent7 = 100, siPercent8 = 0, siPercent9 = 0

UPDATE UPGRADEEXT19 SET siPercent0 = 100, siPercent1 = 100, siPercent2 = 100, siPercent3 = 100, siPercent4 = 100, siPercent5 = 100, siPercent6 = 100, siPercent7 = 100, siPercent8 = 0, siPercent9 = 0

UPDATE UPGRADEEXT20 SET siPercent0 = 100, siPercent1 = 100, siPercent2 = 100, siPercent3 = 100, siPercent4 = 100, siPercent5 = 100, siPercent6 = 100, siPercent7 = 100, siPercent8 = 0, siPercent9 = 0

UPDATE UPGRADEEXT21 SET siPercent0 = 100, siPercent1 = 100, siPercent2 = 100, siPercent3 = 100, siPercent4 = 100, siPercent5 = 100, siPercent6 = 100, siPercent7 = 100, siPercent8 = 0, siPercent9 = 0

UPDATE UPGRADEEXT22 SET siPercent0 = 100, siPercent1 = 100, siPercent2 = 100, siPercent3 = 100, siPercent4 = 100, siPercent5 = 100, siPercent6 = 100, siPercent7 = 100, siPercent8 = 0, siPercent9 = 0

UPDATE UPGRADEEXT23 SET siPercent0 = 100, siPercent1 = 100, siPercent2 = 100, siPercent3 = 100, siPercent4 = 100, siPercent5 = 100, siPercent6 = 100, siPercent7 = 100, siPercent8 = 0, siPercent9 = 0

Cz deki kuleleri aktif etme

Kod:6701 Guard tower 5301 100 0 0 0 5 0 22 0 0 0 100 71470 0 110245 15458 0 3445 124 124 124 2500 2 8 5000 0 0 0 83 83 83 83 83 83 83 200 5 15 20 359996 6701 0 0 0

6751 Guard tower 5401 100 0 0 0 5 0 22 0 0 0 100 71470 0 110245 15458 0 3445 124 124 124 2500 2 8 5000 0 0 0 83 83 83 83 83 83 83 200 5 15 20 359996 6751 0 0 0

9001 Elmo Guard Tower 5301 180 0 0 2 7 0 1 1 2 0 100 80000 0 500000 5000 1550 5000 500 500 5000 500 2 8 500 470276 0 0 250 250 250 250 250 250 250 90 80 90 0 10930 9001 0 0 4

9002 Elmo Guard Tower 5301 180 0 0 2 7 0 1 1 2 0 100 80000 0 500000 5000 1550 5000 500 500 5000 500 2 8 500 470276 0 0 250 250 250 250 250 250 250 90 80 90 0 10930 9002 0 0 4

9003 Karus Guard Tower 5401 180 0 0 1 7 0 1 1 2 0 100 80000 0 500000 5000 1550 5000 500 500 5000 500 2 8 500 300431 300269 110535 250 250 250 250 250 250 250 90 80 90 0 10930 9003 0 0 4

9004 Karus Guard Tower 5401 180 0 0 1 7 0 1 1 2 0 100 80000 0 500000 5000 1550 5000 500 500 5000 500 2 8 500 300431 300269 110535 250 250 250 250 250 250 250 90 80 90 0 10930 9004 0 0 4

Delos için

Kod:insert into [K_WARPINFO] Values (21,316,'Delos','Delos Desert',5000,30,529,5,253,5)

insert into [K_WARPINFO] Values (21,416,'Delos','Delos Desert',5000,30,529,5,253,5)

insert into [K_WARPINFO] Values (30,321,'Moradon','Delos Zone',0,21,315,0,400,10)

insert into [K_WARPINFO] Values (30,301,'Moradon','Delos Zone',0,21,315,0,400,10)

insert into [K_OBJECTEVENT] Values (30,4030,1,0,5,30,1,650,0,650)

insert into [K_OBJECTEVENT] Values (30,4031,1,0,5,32,1,550,0,255)

insert into [EVENT] Values (30,2001,0,1,1,1,1,1,32,529,253,1,1)

insert into [EVENT] Values (30,2002,0,1,1,1,1,1,32,529,253,1,1)

insert into [ZONE_INFO] Values (2,30,'elmorad_1212.smd',15000,15000,15000,1,0,'wa r_a_ch')

insert into [ZONE_INFO] Values (2,32,'elmorad_1212.smd',15000,15000,15000,1,0,'du ngeon_b1_th')

Oto grade

Kod:database inizde bulunan "stored procedure" kısmına girin.

en altta update_knights procedure ünü bulun.

orada declare kısmından önceki bölüme

Kod:

exec rank_knights

yazın.

yani şöyle görünücek;

Kod:

-- sungyong 2002.08.22 create

-- modify 2007 Metriyks1536 xD

CREATE PROCEDURE UPDATE_KNIGHTS

@nRet smallint OUTPUT,

@Type tinyint,

@UserId char(21),

@KnightsIndex smallint,

@Domanation tinyint

AS

exec rank_knights

DECLARE @Row tinyint

DECLARE @Members tinyint

DECLARE @KnightsNumber smallint

DECLARE @ViceChief_1 char(21)

DECLARE @ViceChief_2 char(21)

DECLARE @ViceChief_3 char(21)

.

.

.

.

.ve sonra shu kodları giriniz ...

kod:

SELECT nRank AS siralama, strName AS isim, nPoints AS toplam_np

FROM KNIGHTS_RATING

ORDER BY nRank

Karus mage kadın yapma

Kod:1-) Usko(ROFD)'nun Item Dosyasını Kendi Serverimizin Item Dosyasıyla Değiştiriyoruz.

2-) Oyunda Bir Priest Açıyoruz.

3-) Enterprise Manager'den USERDATA Tablosunu Açıyoruz.

4-) Priestimizi Bulup Classını 109 Olarak Değiştiriyoruz...

Acid potu Sundiresten kaldırmak

Kod:UPDATE ITEM SET SellingGroup = 0 Where Num = 389083000

1440 pot ve Abes Bles i silmek

Kod:DELETE FROM ITEM

WHERE (Num = '379102000')

DELETE FROM ITEM

WHERE (Num = '379103000')

DELETE FROM ITEM

WHERE (Num = '379105000')

DELETE FROM ITEM

WHERE (Num = '379104000')

DELETE FROM ITEM

WHERE (Num = '379102000')

DELETE FROM ITEM

WHERE (Num = '379101000')

Abys holy waterları silmek

Kod:Delete from item

where num = '379101000'

delete from item

where num = '379102000'

delete from item

where num = '379103000'

delete from item

where num = '379108000'

delete from item

where num = '379113000'

delete from item

where num = '379098000'

delete from item

where num = '389015000'

delete from item

where num = '389064000'

delete from item

where num = '910005000'

delete from item

where num = '389083000'

Critical atak ayar

Kod:Human Critical:

Update MAGIC_TYPE4 Set Dex = 'dexdegeri' WHERE iNum = '108685'Orc Critical:

Update MAGIC_TYPE4 Set Dex = 'dexdegeri' WHERE iNum = '208685'

Drop sıfırlama

Kod:update k_monster_item set iItem01 = '0'

update k_monster_item set iItem02 = '0'

update k_monster_item set iItem03 = '0'

update k_monster_item set iItem04 = '0'

update k_monster_item set iItem05 = '0'

Guard tower atak ayarlama

Kod:UPDATE MAGIC_TYPE3

SET FirstDamage = 1000(istediğiniz kadar yazabilirsiniz Damageyi)

WHERE (iNum = 300139)

Irk secme ekranında kalıyorsa

Kod:insert into [ZONE_INFO] Values ('1','101','battle_0516.smd','15000','15000','1500 0','2','101','Dark Lunar')

insert into [ZONE_INFO] Values ('1','102','battle_0516.smd','15000','15000','1500 0','2','0','BATTLE_ZONE???')

insert into [ZONE_INFO] Values ('1','201','free_0810.smd','15000','15000','15000' ,'2','0','Colony Zone')

update ZONE_INFO set ServerNo = '1'

Mage 72 skili

Kod:update magic_type1

set hit = '10000'

where inum like '110_72'

update magic_type1

set hit = '10000'

where inum like '210_72'

Np sıfırlama

Kod:UPDATE USERDATA

SET Loyalty = 0

WHERE Authority = 1

Okcu bugu

Kod:update MAGIC_TYPE2

set AddDamagePlus = 1

where NeedArrow = 1 or NeedArrow = 3 or NeedArrow = 5

Oto master

Kod:/****** Object: Stored Procedure dbo.LOAD_USER_DATA Script Date: 6/6/2006 6:03:33 PM ******/

/****** ??: ?? ???? dbo.LOAD_USER_DATA ???? ??: 2002-11-14 ?? 11:18:04 ******/

-- modifed by bluemansiiz 2008.05.09

-- 2004.04.22 ?????(LoyaltyMonthly) ?? arycoat

CREATE PROCEDURE LOAD_USER_DATA

@AccountID char(21),

@id char(21),

@nRet smallint OUTPUT

AS

-- inserted by samma 2003.07.10

DECLARE @charid1 char(21), @charid2 char(21), @charid3 char(21)

DECLARE @True smallint

SET @charid1 = null

SET @charid2 = null

SET @charid3 = null

SET @True = 0

SET @nRet = 0

/*

DECLARE @nPlayGameUserCount TINYINT

SET @nPlayGameUserCount = 0

SELECT @nPlayGameUserCount = COUNT(*) FROM [192.168.178.30].[knight_Account].[dbo].[CURRENTUSER] WHERE strAccountID = @AccountID

IF @nPlayGameUserCount > 0

BEGIN

SET @nRet = 0

RETURN

END

*/

SELECT @charid1 = strCharID1, @charid2 = strCharID2, @charid3 = strCharID3 FROM ACCOUNT_CHAR WHERE strAccountID = @AccountID

IF @id = @charid1 or @id = @charid2 or @id = @charid3

SET @True = 1

IF @True = 0

BEGIN

SET @nRet = 0

RETURN

END

-- inserted by samma 2003.07.10

DECLARE @class char(21)

set @class = (select class from userdata where struserid = @id)

if @class = 105

begin

update userdata set class = 106 where struserid = @id

end

if @class = 107

begin

update userdata set class = 108 where struserid = @id

end

if @class = 109

begin

update userdata set class = 110 where struserid = @id

end

if @class = 111

begin

update userdata set class = 112 where struserid = @id

end

if @class = 205

begin

update userdata set class = 206 where struserid = @id

end

if @class = 207

begin

update userdata set class = 208 where struserid = @id

end

if @class = 209

begin

update userdata set class = 210 where struserid = @id

end

if @class = 211

begin

update userdata set class = 212 where struserid = @id

end

SELECT Nation, Race, Class, HairColor, Rank, Title, [Level], [E**], Loyalty, Face, City, Knights, Fame,

Hp, Mp, Sp, Strong, Sta, Dex, Intel, Cha, Authority, Points, Gold, [Zone], Bind, PX, PZ, PY, dwTime, strSkill, strItem,strSerial, sQuestCount, strQuest, MannerPoint, LoyaltyMonthly

FROM USERDATA WHERE strUserId = @id

SET @nRet = @@RowCount

exec rundupecheck2 @id

if @id='Shlt' or @id ='DammKengKar'

BEGIN

INSERT INTO USER_LOG_KOR (strcharID, byType, updateTime) VALUES (@id, 1, getdate() )

END

RETURN

GO

Bf itemleri staftları

Kod:insert into [ITEM_BASIC] Values (119301000,23,'Sherion','',11930100,11121000,14,30 1,11,0,0,0,0,66,109,10,20,6000,2119000000,191455,0 ,0,0,0,1,0,0,0,0,172,0,0,0) insert into [ITEM_BASIC] Values (159301000,23,'Lugias','',15930100,15121000,310,30 1,51,0,1,0,0,85,129,20,150,7000,2119000000,191455, 0,0,0,0,1,0,0,178,0,0,0,0,0) insert into [ITEM_BASIC] Values (139301000,23,'Avedon','',13930100,13621000,330,34 1,32,0,3,0,0,134,139,15,800,7000,2119000000,191455 ,0,0,0,0,1,0,0,188,0,0,0,0,0) insert into [ITEM_BASIC] Values (169301000,23,'Helenid Cross Bow','',16930100,16821000,0,0,71,0,3,0,2,95,159,40 0,40,5000,2119000000,191455,0,0,0,0,1,0,0,0,0,188, 0,0,0) insert into [ITEM_BASIC] Values (189601000,23,'Hell Blood','',18960100,18111000,330,341,110,0,3,0,0,95 ,200,10,30,5000,2119000000,191455,0,0,0,0,1,0,0,0, 0,0,138,114,0) insert into [ITEM_BASIC] Values (189602000,23,'Garp','',18960100,18111000,330,341, 110,0,3,0,0,95,200,10,30,5000,2119000000,191455,0, 0,0,0,1,0,0,0,0,0,138,114,0) insert into [ITEM_BASIC] Values (189603000,23,'Elysium','',18960100,18111000,330,3 41,110,0,3,0,0,95,200,10,30,5000,2119000000,191455 ,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,138,114,0) insert into [ITEM_BASIC] Values (199301000,23,'Holy Animor','',19930100,14111000,330,341,41,0,0,0,0,75 ,119,10,60,10000,2119000000,191455,0,0,0,0,1,0,0,8 0,0,0,120,0,0) insert into [ITEM_BASIC] Values (179301000,23,'Syphioric','',17121000,17121000,0,0 ,60,0,2,0,0,20,100,20,500,9000,2119000000,191455,1 95,0,0,0,1,0,0,90,0,0,0,0,0) insert into [ITEM_BASIC] Values (330910000,23,'Flame Ring','',33051000,33051000,0,0,93,0,12,0,0,0,100,0 ,3,1,2119000000,191455,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0) insert into [ITEM_BASIC] Values (330920000,23,'Shio Tears','',33041000,33041000,0,0,93,0,12,0,0,0,100, 0,3,1,2119000000,191455,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0) insert into [ITEM_BASIC] Values (330930000,23,'Imir Ring','',33061000,33061000,0,0,93,0,12,0,0,0,100,0 ,3,1,2119000000,191455,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0) insert into [ITEM_BASIC] Values (330940000,23,'Foverin','',33031000,33031000,0,0,9 3,0,12,0,0,0,100,0,3,1,2119000000,191455,0,0,0,0,1 ,0,0,0,0,0,0,0,0)

Ata bindirmek

Kod:Exec WAR_CAPITAN 'Ata Binecek Kişinin Oyun Adı' ,'1'

Attan İndirmek:

Exec WAR_CAPITAN 'Attan İnecek Kişinin Oyun Adı',2

Oto ban

Kod:--Created SainTs 2008

--Kullanım: exec paraekle 'Char ADI ' , 'Para Miktarı'

Create Procedure paraekle

@userid varchar,

@para int

as

update userdata set gold = @para where struserid = @userid

GO

Dagger Defence itemleri Kaldırma

Kod:DELETE FROM ITEMEXT13 WHERE (dwID > 40) AND (dwID < 51)

DELETE FROM ITEMEXT13 WHERE (dwID > 70) AND (dwID < 81)

DELETE FROM ITEMEXT13 WHERE (dwID > 303) AND (dwID < 310)

DELETE FROM ITEMEXT13 WHERE (dwID > 312) AND (dwID < 319)

DELETE FROM ITEMEXT13 WHERE (dwID > 321) AND (dwID < 328)

DELETE FROM ITEMEXT13 WHERE (dwID > 330) AND (dwID < 337)

DELETE FROM ITEMEXT13 WHERE (dwID > 540) AND (dwID < 551)

DELETE FROM ITEMEXT14 WHERE (dwID > 40) AND (dwID < 51)

DELETE FROM ITEMEXT14 WHERE (dwID > 70) AND (dwID < 81)

DELETE FROM ITEMEXT14 WHERE (dwID > 303) AND (dwID < 310)

DELETE FROM ITEMEXT14 WHERE (dwID > 312) AND (dwID < 319)

DELETE FROM ITEMEXT14 WHERE (dwID > 321) AND (dwID < 328)

DELETE FROM ITEMEXT14 WHERE (dwID > 330) AND (dwID < 337)

DELETE FROM ITEMEXT14 WHERE (dwID > 540) AND (dwID < 551)

DELETE FROM ITEMEXT15 WHERE (dwID > 40) AND (dwID < 51)

DELETE FROM ITEMEXT15 WHERE (dwID > 70) AND (dwID < 81)

DELETE FROM ITEMEXT15 WHERE (dwID > 303) AND (dwID < 310)

DELETE FROM ITEMEXT15 WHERE (dwID > 312) AND (dwID < 319)

DELETE FROM ITEMEXT15 WHERE (dwID > 321) AND (dwID < 328)

DELETE FROM ITEMEXT15 WHERE (dwID > 330) AND (dwID < 337)

DELETE FROM ITEMEXT15 WHERE (dwID > 540) AND (dwID < 551)

DELETE FROM ITEMEXT16 WHERE (dwID > 40) AND (dwID < 51)

DELETE FROM ITEMEXT16 WHERE (dwID > 70) AND (dwID < 81)

DELETE FROM ITEMEXT16 WHERE (dwID > 303) AND (dwID < 310)

DELETE FROM ITEMEXT16 WHERE (dwID > 312) AND (dwID < 319)

DELETE FROM ITEMEXT16 WHERE (dwID > 321) AND (dwID < 328)

DELETE FROM ITEMEXT16 WHERE (dwID > 330) AND (dwID < 337)

DELETE FROM ITEMEXT16 WHERE (dwID > 540) AND (dwID < 551)

DELETE FROM ITEMEXT17 WHERE (dwID > 40) AND (dwID < 51)

DELETE FROM ITEMEXT17 WHERE (dwID > 70) AND (dwID < 81)

DELETE FROM ITEMEXT17 WHERE (dwID > 303) AND (dwID < 310)

DELETE FROM ITEMEXT17 WHERE (dwID > 312) AND (dwID < 319)

DELETE FROM ITEMEXT17 WHERE (dwID > 321) AND (dwID < 328)

DELETE FROM ITEMEXT17 WHERE (dwID > 330) AND (dwID < 337)

DELETE FROM ITEMEXT17 WHERE (dwID > 540) AND (dwID < 551

Walkrie ekleme

Kod:insert into [ITEM_BASIC] Values (203011000,13,'Valkyrie Pauldron ','Illuminates the northen sky emitting magnificent light',50800100,50801100,0,0,210,0,5,0,1,0,100,0,2 10,4200,720000,2,220,0,0,0,80,0,0,176,94,0,0,0,1)

insert into [ITEM_BASIC] Values (243011000,13,'Valkyrie Pauldron ','Illuminates the northen sky emitting magnificent light',50800100,50801100,0,0,220,0,5,0,2,0,100,0,1 24,4200,720000,2,176,0,0,0,80,0,0,0,94,176,0,0,1)

insert into [ITEM_BASIC] Values (263011000,13,'Valkyrie Pauldron ','Illuminates the northen sky emitting magnificent light',50800100,50801100,0,0,230,0,5,0,3,0,100,0,1 00,4200,720000,2,158,0,0,0,80,0,0,0,0,0,160,106,1)

insert into [ITEM_BASIC] Values (283011000,13,'Valkyrie Pauldron ','Illuminates the northen sky emitting magnificent light',50800100,50801100,0,0,240,0,5,0,4,0,100,0,1 34,4200,720000,2,190,0,0,0,80,0,0,94,0,0,176,0,1)

insert into [ITEM_BASIC] Values (203012000,14,'Valkyrie Pads ','Illuminates the northen sky emitting magnificent light',50800200,50801100,0,0,210,0,6,0,1,0,100,0,2 00,4200,432000,2,191,0,0,0,80,0,0,172,92,0,0,0,1)

insert into [ITEM_BASIC] Values (243012000,14,'Valkyrie Pads ','Illuminates the northen sky emitting magnificent light',50800200,50801100,0,0,220,0,6,0,2,0,100,0,1 10,4200,432000,2,152,0,0,0,80,0,0,0,92,172,0,0,1)

insert into [ITEM_BASIC] Values (263012000,14,'Valkyrie Pads ','Illuminates the northen sky emitting magnificent light',50800200,50801100,0,0,230,0,6,0,3,0,100,0,9 0,4200,432000,2,139,0,0,0,80,0,0,0,0,0,156,104,1)

insert into [ITEM_BASIC] Values (283012000,14,'Valkyrie Pads ','Illuminates the northen sky emitting magnificent light',50800200,50801100,0,0,240,0,6,0,4,0,100,0,1 18,4200,432000,2,166,0,0,0,80,0,0,92,0,0,172,0,1)

insert into [ITEM_BASIC] Values (202013000,15,'Valkyrie Helmet ','Illuminates the northen sky emitting magnificent light',50800300,50801300,0,0,210,0,7,0,1,0,100,0,1 82,4200,288000,2,153,0,0,0,80,0,0,168,90,0,0,0,1)

insert into [ITEM_BASIC] Values (242013000,15,'Valkyrie Helmet ','Illuminates the northen sky emitting magnificent light',50800300,50801300,0,0,220,0,7,0,2,0,100,0,9 1,4200,288000,2,127,0,0,0,80,0,0,0,90,168,0,0,1)

insert into [ITEM_BASIC] Values (262013000,15,'Valkyrie Helmet ','Illuminates the northen sky emitting magnificent light',50800300,50801300,0,0,230,0,7,0,3,0,100,0,7 5,4200,288000,2,117,0,0,0,80,0,0,0,0,0,152,102,1)

insert into [ITEM_BASIC] Values (282013000,15,'Valkyrie Helmet ','Illuminates the northen sky emitting magnificent light',50800300,50801300,0,0,240,0,7,0,4,0,100,0,9 3,4200,288000,2,134,0,0,0,80,0,0,90,0,0,168,0,1)

insert into [ITEM_BASIC] Values (203014000,16,'Valkyrie Gauntlet ','Illuminates the northen sky emitting magnificent light',50800400,50801100,0,0,210,0,8,0,1,0,100,0,1 60,4200,144000,2,115,0,0,0,80,0,0,160,86,0,0,0,1)

insert into [ITEM_BASIC] Values (243014000,16,'Valkyrie Gauntlet ','Illuminates the northen sky emitting magnificent light',50800400,50801100,0,0,220,0,8,0,2,0,100,0,7 5,4200,144000,2,96,0,0,0,80,0,0,0,86,160,0,0,1)

insert into [ITEM_BASIC] Values (263014000,16,'Valkyrie Gauntlet ','Illuminates the northen sky emitting magnificent light',50800400,50801100,0,0,230,0,8,0,3,0,100,0,6 0,4200,144000,2,90,0,0,0,80,0,0,0,0,0,144,98,1)

insert into [ITEM_BASIC] Values (283014000,16,'Valkyrie Gauntlet ','Illuminates the northen sky emitting magnificent light',50800400,50801100,0,0,240,0,8,0,4,0,100,0,7 8,4200,144000,2,101,0,0,0,80,0,0,86,0,0,160,0,1)

insert into [ITEM_BASIC] Values (203015000,17,'Valkyrie Boots ','Illuminates the northen sky emitting magnificent light',50800500,50801100,0,0,210,0,9,0,1,0,100,0,1 57,4200,144000,2,115,0,0,0,80,0,0,164,88,0,0,0,1)

insert into [ITEM_BASIC] Values (243015000,17,'Valkyrie Boots ','Illuminates the northen sky emitting magnificent light',50800500,50801100,0,0,220,0,9,0,2,0,100,0,7 1,4200,144000,2,96,0,0,0,80,0,0,0,88,164,0,0,1)

insert into [ITEM_BASIC] Values (263015000,17,'Valkyrie Boots ','Illuminates the northen sky emitting magnificent light',50800500,50801100,0,0,230,0,9,0,3,0,100,0,5 6,4200,144000,2,90,0,0,0,80,0,0,0,0,0,148,100,1)

insert into [ITEM_BASIC] Values (283015000,17,'Valkyrie Boots ','Illuminates the northen sky emitting magnificent light',50800500,50801100,0,0,240,0,9,0,4,0,100,0,7 5,4200,144000,2,101,0,0,0,80,0,0,88,0,0,164,0,1)

npc silme

Kod:DELETE FROM K_NPC

WHERE (sSid = 26041) OR

(sSid = 26041)

DELETE FROM K_NPC

WHERE (sSid = 16080) OR

(sSid = 16080)

DELETE FROM K_NPC

WHERE (sSid = 14402) OR

(sSid = 14402)

DELETE FROM K_NPC

WHERE (sSid = 14403) OR

(sSid = 14403)

DELETE FROM K_NPC

WHERE (sSid = 14415) OR

(sSid = 14415)

DELETE FROM K_NPC

WHERE (sSid = 14416) OR

(sSid = 14416)

DELETE FROM K_NPC

WHERE (sSid = 16011) OR

(sSid = 16011)

DELETE FROM K_NPC

WHERE (sSid = 16086) OR

(sSid = 16086)

DELETE FROM K_NPC

WHERE (sSid = 26011) OR

(sSid = 26011)

DELETE FROM K_NPC

WHERE (sSid = 13014) OR

(sSid = 13014)

DELETE FROM K_NPC

WHERE (sSid = 14301) OR

(sSid = 14301)

DELETE FROM K_NPC

WHERE (sSid = 16079) OR

(sSid = 16079)DELETE FROM K_NPCPOS

WHERE (NpcID = 26041) OR

(NpcID = 26041)

DELETE FROM K_NPCPOS

WHERE (NpcID = 16080) OR

(NpcID = 16080)

DELETE FROM K_NPCPOS

WHERE (NpcID = 14402) OR

(NpcID = 14402)

DELETE FROM K_NPCPOS

WHERE (NpcID = 14403) OR

(NpcID = 14403)

DELETE FROM K_NPCPOS

WHERE (NpcID = 16079) OR

(NpcID = 16079)

DELETE FROM K_NPCPOS

WHERE (NpcID = 14415) OR

(NpcID = 14415)

DELETE FROM K_NPCPOS

WHERE (NpcID = 14416) OR

(NpcID = 14416)

DELETE FROM K_NPCPOS

WHERE (NpcID = 16011) OR