Merhabalar,Ganks'in 2008 yılında paylaştığı Oyun içi Clan ve Kullanıcı prosedürleri bugün biraz editledim. Sadece Kullanici sıralaması şeklinde ayarladim. Npcleriniz Maradon'da merdiveni çıktığımız gibi sağda karşımızda olucak.
İlk önce bunu Query Analyzer'a girelim.

Kod:

if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[KULLANICI_SIRALAMA]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1)

drop table [dbo].[KULLANICI_SIRALAMA]

GO

CREATE TABLE [dbo].[KULLANICI_SIRALAMA] (

[KullaniciName] [varchar] (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL ,

[Loyalty] [varchar] (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL ,

[Sira] [int] IDENTITY (1, 1) NOT FOR REPLICATION NOT NULL

) ON [PRIMARY]

GO

Sonra bunu girelim.

Kod:

insert into k_npc values (2542 , '[1.] sadasd ' , 11000 , 100 , 150210000 , 170210000 , 1 , 5 , 11 , 1 , 1 , 1 , 0 , 60 , 0 , 0 , 6000 , 0 , 0 , 3000 , 194 , 194 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 3000 , 3000 , 3000 , 3000 , 3000 , 3000 , 3000 , 90 , 7 , 14 , 35 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)

insert into k_npc values (2543 , '[2.] essss ' , 11000 , 100 , 150210000 , 170210000 , 1 , 5 , 11 , 1 , 1 , 1 , 0 , 60 , 0 , 0 , 6000 , 0 , 0 , 3000 , 194 , 194 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 3000 , 3000 , 3000 , 3000 , 3000 , 3000 , 3000 , 90 , 7 , 14 , 35 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)

insert into k_npc values (2544 , '[3.] ArdreamKinq ' , 11000 , 100 , 150210000 , 170210000 , 1 , 5 , 11 , 1 , 1 , 1 , 0 , 60 , 0 , 0 , 6000 , 0 , 0 , 3000 , 194 , 194 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 3000 , 3000 , 3000 , 3000 , 3000 , 3000 , 3000 , 90 , 7 , 14 , 35 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)

insert into k_npc values (2545 , '[4.] Asd ' , 11000 , 100 , 150210000 , 170210000 , 1 , 5 , 11 , 1 , 1 , 1 , 0 , 60 , 0 , 0 , 6000 , 0 , 0 , 3000 , 194 , 194 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 3000 , 3000 , 3000 , 3000 , 3000 , 3000 , 3000 , 90 , 7 , 14 , 35 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)

insert into k_npc values (2546 , '[5.] arefasfa ' , 11000 , 100 , 150210000 , 170210000 , 1 , 5 , 11 , 1 , 1 , 1 , 0 , 60 , 0 , 0 , 6000 , 0 , 0 , 3000 , 194 , 194 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 3000 , 3000 , 3000 , 3000 , 3000 , 3000 , 3000 , 90 , 7 , 14 , 35 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)

insert into k_npcpos values (21 , 2542 , 103 , 0 , 0 , 0 , 0 , 329 , 364 , 329 , 364 , 329 , 364 , 329 , 364 , 1 , 3600 , 0 , 3 , '0366036803660368')

insert into k_npcpos values (21 , 2543 , 103 , 0 , 0 , 0 , 0 , 328 , 366 , 328 , 366 , 328 , 366 , 328 , 366 , 1 , 3600 , 0 , 3 , '0367036903670369')

insert into k_npcpos values (21 , 2544 , 103 , 0 , 0 , 0 , 0 , 331 , 362 , 331 , 362 , 331 , 362 , 331 , 362 , 1 , 3600 , 0 , 3 , '0367037003670370')

insert into k_npcpos values (21 , 2545 , 103 , 0 , 0 , 0 , 0 , 326 , 368 , 326 , 368 , 326 , 368 , 326 , 368 , 1 , 3600 , 0 , 3 , '0366036603660366')

insert into k_npcpos values (21 , 2546 , 103 , 0 , 0 , 0 , 0 , 332 , 361 , 332 , 361 , 332 , 361 , 332 , 361 , 1 , 3600 , 0 , 3 , '0366036503660365')

En sonda bunu girelim.

Kod:

Edited By Down

CREATE PROCEDURE [dbo].[oyuniciguncelle]

AS

begin

begin transaction

truncate table kullanici_siralama

insert kullanici_siralama (kullaniciname, loyalty)

select top 5 struserid, loyalty from userdata order by loyalty desc, loyaltymonthly desc, [level] asc

exec oyuniciguncelle

if @@ERROR != 0

begin

rollback transaction

return

end

else

begin

commit transaction

return

end

end

update k_npc set StrName = '[1.] '+(select KullaniciName from kullanici_siralama where Sira = 1) where sSid = 2542

update k_npc set StrName = '[2.] '+(select KullaniciName from kullanici_siralama where Sira = 2) where sSid = 2543

update k_npc set StrName = '[3.] '+(select KullaniciName from kullanici_siralama where Sira = 3) where sSid = 2544

update k_npc set StrName = '[4.] '+(select KullaniciName from kullanici_siralama where Sira = 4) where sSid = 2545

update k_npc set StrName = '[5.] '+(select KullaniciName from kullanici_siralama where Sira = 5) where sSid = 2546

GO

Ve son olarak her res'te kullanacağımız kodumuz;

Kod:

exec oyuniciguncelle

[Linkleri Görebilmek İcin [url=http://www.pvpkeyfi.net/register.php"> Buraya Tıklayarak Üye Olunuz![/url]]Bir teşekkürü çok görmeyelimHerhangi bir sorunda iletişim;

Kod:

Downcorp@msn.com