1. KOD

Kod:

-- Premium Service

DROP TABLE PREMIUM_SERVICE

CREATE TABLE [dbo].[PREMIUM_SERVICE](

[strAccountID] [varchar](27) NOT NULL,

[strType] [smallint] NOT NULL,

[nDays] [smallint] NOT NULL,

[PremStart] [smalldatetime] NOT NULL

) ON [PRIMARY]GOSET ANSI_PADDING ON

GOALTER TABLE [dbo].[PREMIUM_SERVICE] ADD CONSTRAINT [DF_PREMIUM_SERVICE_PremStart] DEFAULT (getdate()) FOR [PremStart]

GO

2. KOD

Kod:

-- Premium Service - 1

CREATE TABLE [dbo].[PREMIUM_SERVICE](

[strAccountID] [varchar](27) NOT NULL,

[strType] [smallint] NOT NULL,

[nDays] [smallint] NOT NULL,

[PremStart] [smalldatetime] NOT NULL

) ON [PRIMARY]GOSET ANSI_PADDING ON

GOALTER TABLE [dbo].[PREMIUM_SERVICE] ADD CONSTRAINT [DF_PREMIUM_SERVICE_PremStart] DEFAULT (getdate()) FOR [PremStart]

GO

Premium Tipleri

Kod:

Premium Ekleme : Exec Add_prem_user 'hesap',tip,gün

Tip Değerleri

1 Normal

2 Ultra

3 Bronze

4 Silver

5 Gold

6 Prime

7 Platinium

8 RoyalHepsinin Tek Ortak Özelliği Ölünce %1 Exp Kaybederler1-2-3-4 Np Alımında 5 Np Fazla

5 Np Alımında 6 Np Fazla

6-7-8 12 Np Fazla Alırİtem Tamiri İçin İse

1-2 %10

3 %20

4 %30

5 %40

6-7-8 %50 az ücret öderExp Kazanımı

*Normal %10 fazla alıor

*Ultra %15

*Bronze %20

*Silver %25

*Gold %30

*Fazla exp alıo

*Prime %40

*Platinum %400

*Royal ise levele göre

*Değişiyor

*1-51 arası %400

*51-60 %300

*60-70 %200

*70-80 %120

*80+ %100